Browsing articles tagged with " resim üzerine asp ile nasıl yazı yazılır"
Oca
24
2010

ASPJpeg ile resimler üzerine yazı yazma

ASPJpeg ile resimler üzerine yazı yazma

ASPJpeg ile kolay bir şekilde resimlerimizin üzerine yazı yazıcaz, boyutunu ayarlıycaz ve örnekler vericez.. ASPJpeg ile resimler üzerine yazı yazma, boyut ayarlama gibi işlemleri yapabiliriz. ASPJpeg ile ilgili örnek olarak aşağıdaki kodu verilebilir. <% Set Jpeg = Server.CreateObject(“Persits.Jpeg” ) Path = Server.MapPath(“resim.jpg” ) Jpeg.Open Path Jpeg.Canvas.Font.Color = &000000 Jpeg.Canvas.Font.Family = “ARIAL” Jpeg.Canvas.Font.Bold = FALSE Jpeg.Canvas.Print 40, 10, “TUTORIALCI.NET” Jpeg.Canvas.Pen.Color = &000000 Jpeg.Canvas.Pen.Width = 0 Jpeg.Canvas.Brush.Solid = False Jpeg.Canvas.Bar 1, 1, Jpeg.Width, Jpeg.Height Jpeg.SendBinary %> Böylece […]